Finnes det forbrukslån for 18 åringer?

forbrukslån

Som 18 åring kan du ta opp boliglån, kjøpe alkohol, stemme ved valget og for alvor bli et medlem av det norske samfunnet. Likevel er det særdeles vanskelig å få innvilget et lån til forbruk. Det har ikke alltid vært slik og tidligere kunne 18 åringer med enkelthet ta opp forbrukslån hos et større antall banker.

Her tar vi en nærmere titt på hvordan aldersgrensen har utviklet seg, de bakenforliggende årsakene og hvilke valg du har til å låne penger som 18 åring.

Bankene strammer beltet

Forbrukslån har vokst markant i omfang de siste årene. Inntoget av BankID, elektronisk signering og rask behandlingstid er blant de viktigste årsakene til utviklingen.

Som følge av økonomiske oppgangstider og en gunstig oljepris lå alt til rette for en lånefest. Det førte blant annet til at antallet utestående forbrukslån nesten doblet seg i perioden mellom 2005 og 2016.

De siste årene har flere banker likevel valgt å stramme beltet i takt med at risikoen for mislighold øker. Akkurat hvilken metode som benyttes når bankene tallfester risikoen vites ikke, men alder er en viktig variabel i regnestykket. Utover alderskravet vektlegger bankene også lånesøkers inntekt, øvrig gjeld og kreditthistorie.

Noen år tilbake valgte nærmest alle norske långivere å heve aldersgrensen på søknader om forbrukslån, der majoriteten landet på 23 år. Et mindre antall tilbyr for øyeblikket lån til 20 åringer og kun én långiver er villig til å vurdere søknader fra 18 åringer. Her er det snakk selskapet Re:member.

Derfor er det vanskelig å få lån som 18 åring

Som en del av bankenes kredittvurdering tar de en titt på inntekten din og hvor lenge du har stått i arbeid. Problemet er det at nærmest alle 18 åringer fortsatt går på videregående skole og derfor mangler fast arbeid.

Som en del av dokumentasjonskravet til 18 åringer vil bankene kreve en kopi av fjorårets skattemelding (tidligere kalt selvangivelsen). Har man ikke jobbet fast gjennom fjoråret vil man heller ikke kunne låne penger hos bankene på grunn av manglende betalingsevne.

Re:member lister f.eks ikke opp noe spesifikt inntektskrav, men de har utvilsomt en egen grense knyttet til minimumsinntekt.

Kravet er vanligvis å kunne vise til en bruttoinntekt mellom 300 000 til 400 000 kroner. Den eneste långiveren vi kjenner til som ikke stiller et minimumskrav til inntekt er Komplett Bank.

Foruten om problemet med å bevise en tilstrekkelig inntekt har mange 18 åringer også en dårligere økonomisk forståelse. Undersøkelser har gjentatte ganger kunne påvise en sammenheng mellom alder og økonomisk ansvarlighet.

Alder er derfor en viktig variabel for bankene, nettopp fordi yngre låntakere utgjør en større risiko for å misligholde gjelden sin.

De siste årene har det også vært en oppgang i antall nordmenn som misligholder gjeldsforpliktelsene sine. Denne utviklingen bærer nok mye av skylden for at bankene valgte å skru opp minimumsalderen noen år tilbake.

Hvilke andre valg finnes?

Du bør i hovedsak vente med å søke forbrukslån til du har fylt 20 år. Det finnes i dag flere banker som tilbyr lån til 20 åringer i kombinasjon med gunstige vilkår. Blant disse er det særlig Komplett Bank som skiller seg ut med sine gunstige vilkår.

En spesiell fordel med Komplett Bank er det variable etableringsgebyret som justeres i henhold til beløpet du låner. Målet med et justerbart etableringsgebyr er at den effektive renten ikke skal ende opp med å være uforsvarlig høy.

Et annet alternativ er å søke om lån via en finansagent. Her er det snakk om et selskap som spesialiserer seg på videreformidling av lån mellom lånesøker og bankene. Blant disse selskapene er det særlig Lendo og Aros Finans som utmerker seg positivt.

Lendo er en del av Schibsted konsernet som også eier flere av Norges største mediehus (inklusive VG og Aftenposten). Lendo kan skilte med hele 14 samarbeidspartnere og alle disse konkurrerer om å tilby deg best mulig effektivt rentenivå.

Gitt at lånesøkers unge alder er forbundet med ekstra risiko er det enda viktigere å finne et lån med akseptabelt rentenivå. Noen av Lendo sine samarbeidspartnere vil riktignok ha et høyere alderskrav, men det gjelder langt fra alle.

Sist men ikke minst kan det også lønne seg å søke via Aros Finans. Med sine 17 samarbeidspartnere kan finansagenten vise til et litt høyere antall samarbeidspartnere. Hos både Aros Finans og Lendo kan du søke om inntil 500 000 kroner i lån, med 15 års maksimal nedbetaling.

Sparing og medlånetaker (kausjonist)

Får du ikke innvilget forbrukslån som 18 åring er det likevel smart å skape et grunnlag for fremtidige søknader. Utover inntekt, gjeld og alder vil bankene vurdere om lånesøker har en sporbar kreditthistorie.

Har lånesøker demonstrert en vilje og evne til å spare penger over tid, vil det bidra til å øke sjansen for at lånet innvilges. Det vitner nemlig om at lånesøker har en stabil privatøkonomi og utgjør mindre risiko for mislighold. Sparing vil derfor også kunne føre til en lavere effektiv rente på lånet.

Å benytte medlånetaker er en annen løsning som kan øke sjansen for innvilgelse av søknad når lånesøker er av en ung alder. Her er det egentlig snakk om en klassisk ordning med kausjonist hvor én utenforstående part garanterer for at lånet innfris etter avtale.

Ettersom flere personer garanterer for gjelden vil banken også påta seg lavere risiko for at lånet misligholdes. For unge låntakere kan ordningen med kausjonist derfor være den beste måten å øke sjansen for at søknaden innvilges.